1612230940 VL 150054/2013
Kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča (delno v deležu), 8000 Novo mesto (9x, 14,03 € - 979,72 €)

Kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča (delno v deležu), 8000 Novo mesto (9x, 10,02 € - 699,80 €)

Izklicna cena: 10,02 €
Datum prodaje:   23.12.2016 ob 9:40
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
9 parcel
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
10,02 € - 699,80 €
Višina varščine:
2,00 € - 139,96 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, 8000 Novo mesto
Kontakt prodajalca:
07/338 10 10, 07/338 11 00; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: