1701101345 3882/2014
2517 392517 981/53

Kmetijska in gozdna zemljišča, 6255 Prem

Izklicna cena: 350,00 €
Datum prodaje:   10.1.2017 ob 13:45
Kmetijsko zemljišče:
816 m²
Gozdno zemljišče:
1.173 m²
Površina parcele:
1.989 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
70,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
EOS Trnovo d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
simona.goriup@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: