1701060830 In 106/2015
1489 1828/11489 1837/21489 5561489 5881489 *2071489 4232

Kmetijska in gozdna zemljišča, 8000 Novo mesto (6x, 4,90 € - 1.001,00 €)

Izklicna cena: 4,90 €
Datum prodaje:   6.1.2017 ob 8:30
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
6 parcel
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
4,90 € - 1.001,00 €
Površina posamezne parcele:
18 m² - 879 m²
Višina varščine:
0,70 € - 143,00 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, 8000 Novo mesto
Kontakt prodajalca:
07/338 10 10, 07/338 11 00; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: