1612172359 3513/2015
2612 313/26 (v deležu 1/5)2612 435/32612 4552612 4752612 1208/12612 2262/1

Kmetijska in gozdna zemljišča (delno v deležu), Sveti Anton, 6276 Pobegi (6x, 235 € - 4.800 €)

Izklicna cena: 235,00 €
Datum prodaje:   Do 17.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
6 parcel
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
235,00 € - 4.800,00 €
Površina posamezne parcele:
129 m² - 2.956 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
30,00 € - 480,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Klemen Kmetič, p.p. 1575, Slovenska cesta 55b, 1000 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – ___ (ime dolžnika), St 3513/2015 – zavezujoče zbiranje ponudb (Ponudbe za nepremičnine – nepremičnina 1 / nepremičnina 2 / nepremičnina 3 / nepremičnina 4 / nepremičnina 5 / nepremičnina 6)
Kontakt prodajalca:
01/434 22 71, pisarna.kmetic@gmail.com; vsak delovnik: 10:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: