1612162359 4155/2015
Kmetijska zemljišča, 1234 Mengeš1938 15181938 1519/11938 1520/11938 15211938 1522/11938 1536/31938 1537/41938 1537/81938 18791938 18871938 18911938 19021938 1907

Kmetijska zemljišča, 1234 Mengeš

Izklicna cena: 76.400,00 €
Datum prodaje:   Do 16.12.2016
Kmetijsko zemljišče:
34.114 m²
Gozdno zemljišče:
2.277 m²
Površina parcel:
36.391 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
7.640,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, 3210 Slovenske Konjice, s pripisom: Ne odpiraj – javni razpis
Kontakt prodajalca:
041/603 946, grm.roman@siol.net, linnair@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: