1612281100 586/2015
Kmetijsko in gozdno zemljišče (v deležu 1/2), Zgornje Verjane, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah537 481/1 (v deležu 1/2)

Kmetijsko in gozdno zemljišče (v deležu 1/2), Zgornje Verjane, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Izklicna cena: 5.200,20 €
Datum prodaje:   28.12.2016 ob 11:00
Kmetijsko zemljišče:
8.249 m²
Gozdno zemljišče:
3.940 m²
Pozidano zemljišče:
123 m²
Površina parcele:
12.312 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
520,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
031/360 039, janja.zejn@odv-zejn.si, odvetnik.lippai@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: