1612220910 In 61/2015 I 91/2009
146 4477146 4479146 4480

Kmetijsko in pozidano zemljišče, 9223 Dobrovnik

Izklicna cena: 17.808,98 €
Datum prodaje:   22.12.2016 ob 9:10
Kmetijsko zemljišče:
2.361 m²
Pozidano zemljišče:
1.052 m²
Površina parcel:
3.413 m²
Višina varščine:
2.544,14 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Lendavi, Glavna ulica 9, 9220 Lendava
Kontakt prodajalca:
02/577 39 90, 02/577 39 70; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: