1612201100 In 41/2013 I 36/2016
Kmetijsko zemljišče, Bač, 6253 Knežak2509 1789/2

Kmetijsko zemljišče, Bač, 6253 Knežak

Izklicna cena: 923,50 €
Datum prodaje:   20.12.2016 ob 11:00
Površina parcele:
552 m²
Višina varščine:
131,92 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, Bazoviška 22, 6250 Ilirska Bistrica
Kontakt prodajalca:
05/711 00 10; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: