1612090845 In 68/2014
129 2939

Kmetijsko zemljišče, Gančani, 9231 Beltinci

Izklicna cena: 8.025,14 €
Datum prodaje:   9.12.2016 ob 8:45
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično, prednost ima dražitelj s ponudbo za vse nepremičnine, ki se prodajajo na dražbi
Površina parcele:
9.400 m²
Višina varščine:
1.605,03 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Kontakt prodajalca:
02/535 25 50, 02/535 25 42, 02/535 25 45, 02/535 25 00; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: