1701022359 666/2015
2621 240/3

Kmetijsko zemljišče, Gradin, 6272 Gračišče

Izklicna cena: 3.854,95 €
Datum prodaje:   Do 2.1.2017
Površina parcele:
2.295 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
385,49 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Danica Čuk s.p., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, s pripisom: St 666/2015 - Zbiranje ponudb - Ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
01/434 96 40, d.cuk@cuk-plesko.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: