1701030900 In 192/2015
366 2101

Kmetijsko zemljišče, Krčevina pri Vurbergu, 2250 Ptuj

Izklicna cena: 1.951,94 €
Datum prodaje:   3.1.2017 ob 9:00
Površina parcele:
1.752 m²
Višina varščine:
390,39 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova 2, 2250 Ptuj
Kontakt prodajalca:
02/748 08 00; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: