1612150900 VL 11501/2015
490 558490 557/1

Kmetijsko zemljišče, Velika Varnica, 2285 Zgornji Leskovec

Izklicna cena: 1.221,13 €
Datum prodaje:   15.12.2016 ob 9:00
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično, prednost ima dražitelj s ponudbo za vse nepremičnine, ki se prodajajo na dražbi
Površina parcel:
4.442 m²
Višina varščine:
244,23 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče na Ptuju, Vodnikova 2, 2250 Ptuj
Kontakt prodajalca:
02/748 08 00; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: