1612091130 1424/2016
Kmetijsko zemljišče, Škocjanska pot, 1381 Rakek1659 403/1

Kmetijsko zemljišče, Škocjanska pot, 1381 Rakek

Izklicna cena: 2.500,00 €
Datum prodaje:   9.12.2016 ob 11:30
Površina parcele:
2.891 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
250,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Cankarjeva 4, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
01/292 70 00, upravitelj@odv-bgo.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: