1612282359 2629/2015
Kmetijsko zemljišče (v deležu 1/2), Krtina, 1233 Dob1945 892 (v deležu 1/2)

Kmetijsko zemljišče (v deležu 1/2), Krtina, 1233 Dob

Izklicna cena: 6.307,58 €
Datum prodaje:   Do 28.12.2016
Površina parcele:
9.115 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
630,75 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred potekom roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Kristijan Anton Kontarščak – upravitelj, Partizanska cesta 32, 2000 Maribor, s pripisom: ponudba za prodajo nepremičnine - Krtina
Kontakt prodajalca:
02/235 25 80, kupec@odvetnik-kontarscak.si, info@odvetnik-kontarscak.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: