1612292359 974/2015
1966 276

Nedokončana stanovanja, Selo pri Ihanu 9a, 1230 Domžale (6x)

Izklicna cena: 80.000,00 €
Datum prodaje:   Do 29.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo kot celota
Količina predmetov prodaje:
6 stanovanj
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
8.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Mihael Bakovnik, Hotemaže 3, 4205 Preddvor, s pripisom: ___ (ime dolžnika) - PONUDBA (St 974/2015)
Kontakt prodajalca:
04/253 63 20, bakovnik@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: