1701042359 5041/2014
Poslovna stavba, Babinska cesta 2, 9240 LjutomerPoslovna stavba, Babinska cesta 2, 9240 Ljutomer259 1433

Poslovna stavba, Babinska cesta 2, 9240 Ljutomer

Izklicna cena: 221.450,32 €
Datum prodaje:   Do 4.1.2017
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
986,40 m²
Leto gradnje:
1993
Površina parcele:
1.147 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
22.145,03 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Stečajni upravitelj Blaž Štumpfl, Francetova 4, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, s pripisom: NE ODPIRAJ – GRADBENI CENTER BELEC d.o.o. – v stečaju, St 5041/2014 – zavezujoče zbiranje ponudb
Kontakt prodajalca:
02/620 92 79; vsak delovnik: 14:00-16:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: