1612121000 2639/2012
804 555/5804 555/3804 555/4

Poslovna stavba, Mariborska cesta, 2360 Radlje ob Dravi

Izklicna cena: 641.335,00 €
Datum prodaje:   12.12.2016 ob 10:00
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
459,10 m²
Leto gradnje:
2005
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
108,60 m²
Leto gradnje:
2009
Površina parcel:
4.088 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
64.133,50 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Cigaletova ulica 1, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
041/823 875, 02/887 01 23, 01/244 23 15, lidija.oder@gp-radlje.si, info@markovic-cas.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: