1701181200 853/2009
Poslovna stavba, Plese, 9000 Murska Sobota105 4629/2105 1539/9105 4631/2105 4631/5

Poslovna stavba, Plese, 9000 Murska Sobota

Izklicna cena: 901.067,95 €
Datum prodaje:   Do 18.1.2017 do 12:00
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
1.258,90 m²
Površina parcel:
4.948 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
95.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred potekom roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mura d.d. - v stečaju, Plese 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: Ponudba za Prodajni paket EHM telovadnica in trgovina – NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
02/513 28 01, 02/513 28 04; vsak delovnik: 10:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: