1612282359 1418/2013
Poslovna stavba, Podhom 61, 4247 Zgornje Gorje2184 317/22184 317/12184 317/72184 317/82184 317/14 (v deležu 826/894)2184 317/13 (v deležu 826/894)

Poslovna stavba, Podhom 61, 4247 Zgornje Gorje

Izklicna cena: 104.550,00 €
Datum prodaje:   Do 28.12.2016
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
800 m²
Leto gradnje:
1960
Površina parcel:
1.261 m²
Naslednje nepremičnine se prodajajo v deležu:
Pozidano zemljišče (v deležu 826/894), Podhom, 4247 Zgornje Gorje
Površina parcel:
725 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
10.455,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Danica Čuk s.p., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, s pripisom: St 1418/2013 - Zbiranje ponudb Podhom
Kontakt prodajalca:
01/434 96 40, d.cuk@cuk-plesko.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: