1701031000 5083/2014
Poslovna stavba, Pongrac, 3302 GrižePoslovna stavba, Pongrac, 3302 Griže

Poslovna stavba, Pongrac, 3302 Griže

Izklicna cena: 426.465,00 €
Datum prodaje:   3.1.2017 ob 10:00
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
996 m²
Leto gradnje:
1948
Površina parcel:
11.803 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
21.323,25 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Ferrarska 12, 6000 Koper
Kontakt prodajalca:
ales.velkaverh@adv-velkaverh.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: