1701102359 4040/2015
Poslovna stavba, Savska cesta 1, 1270 LitijaPoslovna stavba, Savska cesta 1, 1270 Litija1838 184/91838 184/19

Poslovna stavba, Savska cesta 1, 1270 Litija

Izklicna cena: 200.000,00 €
Datum prodaje:   Do 10.1.2017
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
711 m²
Leto gradnje:
1974
Površina parcel:
2.389 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
20.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnik Bojan Klenovšek, Nazorjeva ulica 12, 1000 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – ZBIRANJE PONUDB H&P
Kontakt prodajalca:
01/251 17 33, bojan.klenovsek@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: