1612242359 2797/2013
Poslovna stavba, Trebušakova ulica 5, 2000 MariborPoslovna stavba, Trebušakova ulica 5, 2000 MariborPoslovna stavba, Trebušakova ulica 5, 2000 MariborPoslovna stavba, Trebušakova ulica 5, 2000 MariborPoslovna stavba, Trebušakova ulica 5, 2000 MariborPoslovna stavba, Trebušakova ulica 5, 2000 MariborPoslovna stavba, Trebušakova ulica 5, 2000 Maribor680 725680 702680 690/1680 678

Poslovna stavba, Trebušakova ulica 5, 2000 Maribor

Izklicna cena: 1.489.600,00 €
Datum prodaje:   Do 24.12.2016
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
6.343,66 m²
Leto gradnje:
1993
Neto tlorisna površina transformatorja:
12 m²
Leto gradnje:
1975
Površina parcel:
9.483 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
148.960,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upraviteljica Simona Goriup, Čufarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: MERKUR - JAVNO ZBIRANJE PONUDB TEZNO – NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
simona.goriup@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: