1701142359 5023/2014
Poslovna stavba, Vodovodna ulica, 2000 MariborPoslovna stavba, Vodovodna ulica, 2000 MariborPoslovna stavba, Vodovodna ulica, 2000 Maribor2713 855/1

Poslovna stavba, Vodovodna ulica, 2000 Maribor in stroji za proizvodnjo elektomagnetnih dušilk

Izklicna cena: 3.200.000,00 €
Datum prodaje:   Do 14.1.2017
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo po sklopih, prednost ima dražitelj s ponudbo za celoto
Količina predmetov prodaje:
Poslovna stavba s stroji in opremo kot celota in v primeru neuspeha samo stroji in oprema kot celota
Površina parcele:
8.015 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
320.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
dr. Irena Lesjak, Brezje pri Slovenski Bistrici 8, 2310 Slovenska Bistrica
Kontakt prodajalca:
041/699 522; vsak delovnik: 9:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: