1612211300 958/2013
Poslovne stavbe, Celovška cesta 201, 1000 LjubljanaPoslovne stavbe, Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana1738 809/501738 809/491738 809/97 (v deležu 55/100)

Poslovne stavbe, Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 529.200,00 €
Datum prodaje:   21.12.2016 ob 13:00
Neto tlorisna površina stavb:
828,20 m²
Leto gradnje:
1980
Površina parcel:
654 m²
Naslednje nepremičnine se prodajajo v deležu:
Pozidano zemljišče (v deležu 55/100), Celovška cesta 201, 1000 Ljubljana
Površina parcele:
1.538 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
26.460,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Aheron s.p., Glavni trg 17b, 2000 Maribor
Kontakt prodajalca:
068/613 295, 031/232 715, aheron.upravitelj@gmail.com; vsak delovnik: 9:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: