1612192359 0058/2014
Poslovne stavbe, Tavčarjeva ulica 21, 4220 Škofja LokaPoslovne stavbe, Tavčarjeva ulica 21, 4220 Škofja Loka2030 1090/92030 1089/32030 1090/212030 1090/22

Poslovne stavbe, Tavčarjeva ulica 21, 4220 Škofja Loka

Izklicna cena: 300.000,00 €
Datum prodaje:   Do 19.12.2016
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
254,50 m²
Leto gradnje:
1979
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
81,70 m²
Leto gradnje:
1979
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
28,80 m²
Leto gradnje:
1990
Površina parcel:
3.153 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
30.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
SGP Tehnik d.d. - v stečaju, Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, s pripisom: St 58/2014 – Kamnitnik - zbiranje ponudb – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
051/271 271, mateja.kosir@sgp-tehnik.si, info@odv.si; vsak delovnik: 10:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: