1701162359 1034/2008
Poslovne stavbe, Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana - ŠentvidPoslovne stavbe, Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana - ŠentvidPoslovne stavbe, Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana - Šentvid1754 730/81754 848/71754 848/91754 848/10 (v deležu 1978/10000)1754 1193/4 (v deležu 8008/10000)1754 848/21754 848/31754 848/41754 848/6

Poslovne stavbe, Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana - Šentvid (3x, 51.576,21 € - 310.821,39 €)

Izklicna cena: 51.576,21 €
Datum prodaje:   Do 16.1.2017
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo po sklopih
Količina predmetov prodaje:
3 sklopi nepremičnin
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
51.576,21 € - 310.821,39 €
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
725 m² (nepremičnina se nahaja na parceli 1754 848/3)
Leto gradnje:
1987
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
233,30 m² (nepremičnina se nahaja na parceli 1754 848/7)
Leto gradnje:
1960
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
94 m² (nepremičnina se nahaja na parceli 1754 848/2)
Leto gradnje:
1987
Površina parcel:
2.193,60 m² (preračunana površina vseh parcel)
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
5.157,62 € - 31.082,14 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetniška pisarna Zalar d.o.o., Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom: Ponudba St 1034/2008, nepremičnine Šentvid nad Ljubljano – NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
041/667 725, marta.zalar@op-zalar.si; vsak delovnik: 9:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: