1612221200 894/2014
Poslovni kompleks, Šercerjeva 17, 6250 Ilirska BistricaPoslovni kompleks, Šercerjeva 17, 6250 Ilirska BistricaPoslovni kompleks, Šercerjeva 17, 6250 Ilirska BistricaPoslovni kompleks, Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica2524 10322524 10332524 10342524 1039/12524 33732524 33742524 33752524 9712524 973/22524 975/22524 990/12524 995/42524 995/52524 996/1

Poslovni kompleks, Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica

Izklicna cena: 3.972.949,60 €
Datum prodaje:   Do 22.12.2016 do 12:00
Neto tlorisna površina stavb:
8.202,80 m²
Leto gradnje:
1967 - 1995
Površina parcel:
57.965 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
198.647,48 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Alenka Krivec Nabernik s.p., Podgorska cesta 65, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom: Ponudba na podlagi vabila stečajnega dolžnika TIB transport d.d. - v stečaju
Kontakt prodajalca:
040/366 689, 040/292 440, david.gajic@siol.net, alenka.knabernik@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: