1701052359 3413/2015
Poslovni kompleks, Šobčeva cesta 12, 4248 LescePoslovni kompleks, Šobčeva cesta 12, 4248 LescePoslovni kompleks, Šobčeva cesta 12, 4248 Lesce

Poslovni kompleks, Šobčeva cesta 12, 4248 Lesce

Datum prodaje:   Do 5.1.2017
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično
Površina parcel:
9.960 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
NAKO poslovne storitve Nasta Korbun s.p., Klinetova ulica 6, 2000 Maribor, s pripisom: Ponudba za EKO RPM
Kontakt prodajalca:
03/428 18 35, luka.lah@e-si.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: