1612162359 2180/2013
Poslovni prostori, Glavna ulica 36, 9220 LendavaPoslovni prostori, Glavna ulica 36, 9220 Lendava

Poslovni prostori, Glavna ulica 36, 9220 Lendava

Izklicna cena: 20.935,00 €
Datum prodaje:   Do 16.12.2016
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
68,13 m²
Leto gradnje:
1870
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
2.039,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred potekom roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Insolvenčna družba K22, d.o.o., stečajni upravitelj Gorazd Zemljarič, Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, s pripisom: NE ODPIRAJ – Pomurska založba d.o.o. - v stečaju, opr. št. St 2180/2013 – zavezujoče zbiranje ponudb
Kontakt prodajalca:
02/252 45 04
Dokumenti z ostalimi informacijami: