1701102359 4040/2015
Poslovni prostori, Grajska ulica 1, 1410 Zagorje ob SaviPoslovni prostori, Grajska ulica 1, 1410 Zagorje ob SaviPoslovni prostori, Grajska ulica 1, 1410 Zagorje ob SaviPoslovni prostori, Grajska ulica 1, 1410 Zagorje ob Savi

Poslovni prostori, Grajska ulica 1, 1410 Zagorje ob Savi

Izklicna cena: 23.200,00 €
Datum prodaje:   Do 10.1.2017
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
106,06 m²
Leto gradnje:
1800
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
2.320,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnik Bojan Klenovšek, Nazorjeva ulica 12, 1000 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – ZBIRANJE PONUDB H&P
Kontakt prodajalca:
01/251 17 33, bojan.klenovsek@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: