1701072359 275/2016/8
Poslovni prostori, Kidričeva ulica 20, 5000 Nova GoricaPoslovni prostori, Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica

Poslovni prostori, Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica

Izklicna cena: 228.876,00 €
Datum prodaje:   Do 7.1.2017
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
189 m²
Leto gradnje:
1965
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
22.887,60 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Kontakt prodajalca:
Vodenje insolvenčnih postopkov, mag. Tadeja Tamše, s.p., Kosovelova ulica 16, 3000 Celje
Naslov za pošiljanje ponudb:
tanja.omerzel@odt.si, igor.lausseger@peko.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: