1612150930 In 962/2013
Poslovni prostori, Kotnikova ulica 5, 1000 LjubljanaPoslovni prostori, Kotnikova ulica 5, 1000 LjubljanaPoslovni prostori, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

Poslovni prostori, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 21.036,55 €
Datum prodaje:   15.12.2016 ob 9:30
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
25,80 m²
Leto gradnje:
1993
Višina varščine:
4.207,31 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
01/474 76 00, 01/474 76 06; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: