1701072359 275/2016/6
Poslovni prostori, Ormoška cesta 6, 9240 LjutomerPoslovni prostori, Ormoška cesta 6, 9240 Ljutomer

Poslovni prostori, Ormoška cesta 6, 9240 Ljutomer

Izklicna cena: 211.789,00 €
Datum prodaje:   Do 7.1.2017
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
388,15 m²
Leto gradnje:
1977
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
21.178,90 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Kontakt prodajalca:
Vodenje insolvenčnih postopkov, mag. Tadeja Tamše, s.p., Kosovelova ulica 16, 3000 Celje
Naslov za pošiljanje ponudb:
tanja.omerzel@odt.si, igor.lausseger@peko.si