1701072359 275/2016
657 1705

Poslovni prostori, Slomškov trg 2, 2000 Maribor

Izklicna cena: 44.000,00 €
Datum prodaje:   Do 7.1.2017
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
186,60 m²
Leto gradnje:
1977
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
4.400,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Kontakt prodajalca:
Vodenje insolvenčnih postopkov, mag. Tadeja Tamše, s.p., Kosovelova ulica 16, 3000 Celje
Naslov za pošiljanje ponudb:
tanja.omerzel@odt.si, igor.lausseger@peko.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: