1612272359 1543/2014
Poslovni prostori, Slovenska ulica 40, 2000 MariborPoslovni prostori, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor

Poslovni prostori, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor

Izklicna cena: 159.120,00 €
Datum prodaje:   Do 27.12.2016
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
398,40 m²
Leto gradnje:
1949
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
15.912,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Igor Gorše, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: Zbiranje ponudb - ZIM
Kontakt prodajalca:
031/557 241, gorseigor@yahoo.com; vsak delovnik: 10:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: