1612151030 VL 41860/2014
Poslovni prostori, Srebrničeva ulica 13, 6280 AnkaranPoslovni prostori, Srebrničeva ulica 13, 6280 AnkaranPoslovni prostori, Srebrničeva ulica 13, 6280 AnkaranPoslovni prostori, Srebrničeva ulica 13, 6280 Ankaran

Poslovni prostori, Srebrničeva ulica 13, 6280 Ankaran

Izklicna cena: 39.200,00 €
Datum prodaje:   15.12.2016 ob 10:30
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
67,50 m²
Leto gradnje:
1990
Višina varščine:
5.600,00 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper
Kontakt prodajalca:
05/668 32 17, 05/668 31 04, 05/668 30 00; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: