1612192359 3223/2014
Poslovni prostori in nedokončana stanovanja, Vrhpolje pri Kamniku 170, 1241 KamnikPoslovni prostori in nedokončana stanovanja, Vrhpolje pri Kamniku 170, 1241 Kamnik

Poslovni prostori in nedokončana stanovanja, Vrhpolje pri Kamniku 170, 1241 Kamnik (9x)

Datum prodaje:   Do 19.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo kot celota
Količina predmetov prodaje:
1 poslovni prostori in 8 nedokončanih stanovanj
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
62,90 m²
Neto tlorisna površina stanovanj:
385,50 m²
Leto gradnje:
1890
Višina varščine:
1.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upraviteljica Alja Markovič Čas, Cigaletova 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: JAVNO ZBIRANJE PONUDB v zadevi AZUR TRADE - Posamezni deli - NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
041/823 875, 01/244 23 15, info@markovic-cas.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: