1612232359 1174/2015
Poslovni prostori (v deležu 1/2), Brilejeva ulica 3, 1000 LjubljanaPoslovni prostori (v deležu 1/2), Brilejeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Poslovni prostori (v deležu 1/2), Brilejeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 33.750,00 €
Datum prodaje:   Do 23.12.2016
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
44 m²
Leto gradnje:
1983
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
3.375,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upraviteljica Simona Goriup, Čufarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: OS ___ (ime dolžnika) - zbiranje ponudb SKLOP I - Ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
simona.goriup@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: