1701031000 5083/2014
Poslovni stavbi, Pongrac 101, 3302 GrižePoslovni stavbi, Pongrac 101, 3302 Griže

Poslovni stavbi, Pongrac 101, 3302 Griže

Izklicna cena: 492.075,00 €
Datum prodaje:   3.1.2017 ob 10:00
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
1.241,80 m²
Leto gradnje:
1918
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
490,80 m²
Leto gradnje:
1950
Površina parcel:
7.487 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
24.603,75 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Ferrarska 12, 6000 Koper
Kontakt prodajalca:
ales.velkaverh@adv-velkaverh.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: