1701142359 860/2012
Poslovni stavbi, Zrkovska cesta 85, 2000 MariborPoslovni stavbi, Zrkovska cesta 85, 2000 Maribor681 132

Poslovni stavbi, Zrkovska cesta 85, 2000 Maribor

Datum prodaje:   Do 14.1.2017
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
96 m²
Leto gradnje:
1980
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
55 m²
Leto gradnje:
1995
Neto tlorisna površina garaže:
14,50 m²
Leto gradnje:
1955
Površina parcele:
721 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mag. Staška Mrak Jamnik, Lahova pot 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: postopek stečaja zapuščine St 860/2012 – nezavezujoče zbiranje ponudb
Kontakt prodajalca:
051/608 525, 01/286 40 81; vsak ponedeljek in petek 10:00-12:00 ter sredo 10:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: