1612142359 3024/2014
Poslovno stanovanjska stavba, Marof 2, 8250 Brežice1298 1/231

Poslovno stanovanjska stavba, Marof 2, 8250 Brežice

Datum prodaje:   Do 14.12.2016
Neto tlorisna površina stavbe:
1.072 m²
Leto gradnje:
1996
Površina parcele:
1.107 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Marko Butinar, Verdijeva 7, 6000 Koper, s pripisom: UTRIP d.o.o. – v stečaju, St 3024/2014 Ponudba
Kontakt prodajalca:
upraviteljbutinar@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: