1612151100 3737/2015
Poslovno stanovanjska stavba (v deležu 17/31), Tržaška cesta 130, 1370 Logatec2015 309/1 (v deležu 17/31)2016 1281/32016 1281/42016 1307/32016 1312/32017 375/199

Poslovno stanovanjska stavba, pozidana zemljišča (delno v deležu), Tržaška cesta 130, 1370 Logatec (4x, 300 € - 65.260 €)

Izklicna cena: 300,00 €
Datum prodaje:   15.12.2016 od 11:00 do 11:45
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo po sklopih
Količina predmetov prodaje:
4 sklopi
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
300,00 € - 65.260,00 €
Neto tlorisna površina poslovno stanovanjske stavbe:
220,70 m² (nepremičnina se nahaja na parceli 2015 309/1)
Leto gradnje:
1960
Površina posameznega sklopa parcel:
80 m² - 1.184 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
30,00 € - 6.526,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Tovarniška cesta 3, 1370 Logatec
Kontakt prodajalca:
041/334 085, 04/595 62 40, janko.macek.s.p@siol.net; vsak delovnik: 9:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: