1612142359 0069/2013
334 554 (v deležu 1/5)334 505/1 (v deležu 1/5)334 499 (v deležu 1/5)334 500 (v deležu 1/5)334 506 (v deležu 1/5)

Površine nadzemnega pridobivalnega prostora in gozdna zemljišča (v deležu 1/5), Frankovci, 2270 Ormož

Izklicna cena: 967,77 €
Datum prodaje:   Do 14.12.2016
Površine nadzemnega pridobivalnega prostora:
7.826 m²
Gozdno zemljišče:
3.767 m²
Površina parcel:
11.593 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
96,77 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Igor Gorše, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: Zbiranje ponudb – CAN-DO d.o.o. – v stečaju
Kontakt prodajalca:
031/557 241, gorseigor@yahoo.com; vsak delovnik: 10:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: