1612272359 1543/2014
Pozidana zemljišča, Mlinska ulica, 2000 Maribor657 1148657 1146/2657 1146/1657 1145

Pozidana zemljišča, Mlinska ulica, 2000 Maribor (4x, 670,80 € - 36.726,30 €)

Izklicna cena: 670,80 €
Datum prodaje:   Do 27.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
4 parcele
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
670,80 € - 36.726,30 €
Površina posamezne parcele:
4 m² - 221 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
67,08 € - 3.672,63 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Igor Gorše, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: Zbiranje ponudb - ZIM
Kontakt prodajalca:
031/557 241, gorseigor@yahoo.com; vsak delovnik: 10:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: