1612190900 5075/2014
Pozidano zemljišče, Dolga vas, 9220 Lendava157 3144

Pozidano zemljišče, Dolga vas, 9220 Lendava

Izklicna cena: 13.122,00 €
Datum prodaje:   19.12.2016 ob 9:00
Površina parcele:
276 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
1.312,20 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Izvršitelj Pušenjak Franc, Obrtna ulica 24, 9000 Murska Sobota
Kontakt prodajalca:
insolvencni.upravitelj@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: