1612192359 2386/2015
Pozidano zemljišče, Karantanska cesta, 1230 Domžale1959 4752/5

Pozidano zemljišče, Karantanska cesta, 1230 Domžale

Izklicna cena: 350,00 €
Datum prodaje:   Do 19.12.2016
Površina parcele:
4 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
35,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred potekom roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Aljoša Markovič, poštni predal 3217, 1001 Ljubljana, s pripisom: zavezujoče zbiranje ponudb – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
041/478 528, info@upravitelj-am.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: