1612081000 2537/2011
Pozidano zemljišče, Njivška cesta, 1433 Radeče1865 39/2

Pozidano zemljišče, Njivška cesta, 1433 Radeče

Izklicna cena: 10,00 €
Datum prodaje:   8.12.2016 ob 10:00
Površina parcele:
24 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
1,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Ljubljanska cesta 11, 3000 Celje
Kontakt prodajalca:
03/490 06 60,upravitelj@soklic.si; vsak delovnik: 8:00-10:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: