1612142359 1917/2014
Pozidano zemljišče (v deležu 2/12), Frenkova cesta, 6276 Pobegi2604 2569/14 (v deležu 2/12)2604 2569/40 (v deležu 2/12)

Pozidano zemljišče (v deležu 2/12), Frenkova cesta, 6276 Pobegi

Izklicna cena: 643,01 €
Datum prodaje:   Do 14.12.2016
Površina parcel:
197 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
64,30 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Igor Bončina, Valjhunova 11, 1000 Ljubljana, s pripisom: Postopek osebnega stečaja ST 1917/2014 Ponudba za nakup – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
051/383 600, 01/430 66 40, 01/430 66 43, insol@iboncina.si; vsak delovnik: 9:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: