1612140845 VL 109576/2012
Kmetijsko zemljišče, Ropoča, 9262 Rogašovci49 273/149 273/249 27449 276

Kmetijsko zemljišče, Ropoča, 9262 Rogašovci

Izklicna cena: 602,32 €
Datum prodaje:   14.12.2016 ob 8:45
Površina parcel:
924 m²
Višina varščine:
86,05 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Kontakt prodajalca:
02/535 25 50, 02/535 25 42, 02/535 25 45, 02/535 25 00; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: