1701022359 2611/2014
Stanovanja, Rakuševa ulica 22, 24, 28 in 34, 1000 LjubljanaStanovanja, Rakuševa ulica 22, 24, 28 in 34, 1000 LjubljanaStanovanja, Rakuševa ulica 22, 24, 28 in 34, 1000 LjubljanaStanovanja, Rakuševa ulica 22, 24, 28 in 34, 1000 Ljubljana

Stanovanja, Rakuševa ulica 22, 24, 28 in 34, 1000 Ljubljana (6x, 96.050 € - 178.500 €)

Izklicna cena: 96.050,00 €
Datum prodaje:   Do 2.1.2017
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
6 stanovanj s shrambami in parkirnimi prostori
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
96.050,00 € - 178.500,00 €
Neto tlorisna površina posameznega stanovanja:
33,10 m² - 75,40 m²
Leto gradnje:
2009
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
9.605,00 € - 17.850,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Insolvenčna pisarna Štefan Veren s.p., Dunajska 159, 1000 Ljubljana, s pripisom: ST 2611/2014 – PONUDBA CELOVŠKI DVORI – NE ODPIRAJ!
Kontakt prodajalca:
01/534 41 37; vsak torek in četrtek: 10:00-11:00